Huyết yến đảo tự nhiên Ninh Thuận loại đặc biệt – hộp 50gr