Hồng yến đảo tự nhiên Ninh Thuận loại 2 – hộp 50gr