Hồng yến đảo tự nhiên Ninh Thuận loại 1 – hộp 100gr